ข่าวสาร

รวมช่องทางบริจาคช่วยเนปาล รู้หรือไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

ธันวาคม 21, 2015

บริจาคช่วยเนปาล รู้หรือไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

nepal-earthquake_3281658b

รายงานข่าวจากกรมสรรพากรเปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกหนังสือถึงกรณีที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเนปาลทำให้ประชาชนชาวเนปาลได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว

มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวและได้เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อรวบรวมส่งไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนชาวเนปาล

ทั้งนี้ การบริจาคช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค ไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการเสียภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา ได้เฉพาะการบริจาคเป็นเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานราชการที่เปิดรับบริจาคเป็นการเฉพาะเช่น บัญชี “หัวใจไทยส่งไปเนปาล”ธนาคารกรุงไทยสาขาทำเนียบรัฐบาล ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลขบัญชี 067-0-10330-6เป็นต้น หรือผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่นสถานีโทรทัศน์ หรือมูลนิธิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นต้น

อย่างไรก็ตามผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้ตามจริง ที่รวมกับเงินบริจาคอื่นๆ ด้วย แต่ไม่เกิน 10%ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้วโดยใช้หนังสือสำคัญการรับเงินบริจาคที่ส่วนราชการ หรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทน รับบริจาคออกให้หรือใบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือสลิปของธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการนำไปหักลดหย่อนต่อไป

ขณะที่ ผู้บริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2%ของกำไรสุทธิในปีที่บริจาค นอกจากนี้ กรณีการบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าดังกล่าวถือเป็นเหตุอันสมควรที่ไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต)

558000004968404

“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินต้องนำเงินและทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคมาทั้งจำนวนนั้น ไปบริจาคให้แก่หน่วยงานของส่วนราชการไทยเท่านั้นเช่น สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและหน่วยงานราชการนั้นจะต้องออกหนังสือสำคัญหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการบริจาคโดยมียอดเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นยอดรวมทั้งสิ้นตรงกับยอดที่รับบริจาคมาทั้งจำนวนกรณีนี้ ผู้บริจาคจะได้รับสิทธินำยอดเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้แต่หากตัวแทนรับบริจาคนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโดยตรงผู้บริจาคจะไม่ได้รับสิทธิในการหักลดหย่อนแต่อย่างใด”

 

ข่าวโดย : วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 13:55 น.

ทั้งนี้ทางเราได้หาข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการบริจาค เพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ไปถึงชาวเนปาลที่กำลังลำบากอยู่ตอนนี้ ทุกท่านสามารถร่วมบริจากผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ครับ 

558000004968402

– สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล โดยเปิดรับบริจาคเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0

สำหรับท่านที่ต้องการรับใบเสร็จรับเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ และระบุว่า “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาล” เลือกส่งเอกสารมาทางใดทางหนึ่งมาที่แฟกซ์ 0-2250-0312 หรือ 0-2652-4440 หรืออีเมล pr-fund-rc@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2256-4440-3, 0-2255-9911 และ 0-2251-1218

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้ประชุมออนไลน์กับกรรมการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเนปาล ลำดับแรกสภากาชาดไทยได้โอนเงินเพื่อช่วยเหลือเนปาล โดยผ่านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือ IFRC จำนวน 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นงวดแรก

 558000004968403

 

 

– รัฐบาลไทย

รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจไมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดบัญชี “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี หัวใจไทย ส่งไปเนปาล บัญชีเลขที่ 067-0-10330-6 ทั้งนี้ จะมีการสรุปยอดเงินช่วยเหลือประจำวันในเวลา 17.00 น. ของทุกวัน

 

นอกจากนี้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด รับบริจาคกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสามารถแจ้งความประสงค์บริจาคตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไปได้ที่ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ (หากพนักงานหรือผู้จัดการร้านไม่ทราบให้ติดต่อ Help Desk)

– กองทัพบก

กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) เชิญชวนพ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจ ตลอดจนพี่น้องประชาชน และแกนนำมวลชนกลุ่มต่างๆ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับความเดือดร้อนจากธรณีพิบัติ โดยสามารถนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชื่อบัญชี น้ำใจไทยเพื่อผู้ประสพภัยในเนปาล เลขที่บัญชี 038-7-29632-0 (ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร)

หรือเดินทางมาบริจาคด้วยตนเองที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในช่วงการจัดรายการพิเศษ ชื่อรายการ “น้ำใจไทยเพื่อผู้ประสบภัยเนปาล” ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 20.20-22.220 น. โดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ส่วนสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกรวบรวมส่งที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยมอบหมายให้ พ.อ.พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล ผู้อำนวยการกองกิจการมวลชน สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก โทรศัพท์ 0 2282 8198 มือถือ 094 879 6464 และ 08 3226 2277 เป็นผู้ประสานงานการปฏิบัติต่อไป

 

– ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปยังเนปาลต่อไป บริจาคผ่านเครื่อง ATM SCB เลือกรายการ “โอนเงิน/บริจาคการกุศล” เลือก “บริจาคการกุศล” เลือก “มูลนิธิสยามกัมมาจล – ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย” โดยไม่มีค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตทั่วประเทศ

หรือ บริจาคเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักรัชโยธิน เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 ชื่อบัญชี มูลนิธิสยามกัมมาจล – ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย หากต้องการใบเสร็จลดหย่อนภาษี กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่อีเมล helpnepal@scb.co.th หรือโทรสาร 0-2544-1040

– องค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย

องค์การยูนิเซฟได้จัดหาสิ่งของต่างๆ รวมถึงยาเม็ดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ชุดเครื่องมือสำหรับสุขอนามัย เต็นท์และเครื่องอุปโภคบริโภค และกำลังประสานงานกับรัฐบาลรวมถึงพันธมิตรอื่นๆ เพื่อจัดหาสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กอย่างเร่งด่วนในด้านน้ำสะอาดและสุขอนามัย การคุ้มครองเด็ก สาธารณสุขและโภชนาการ โดยยูนิเซฟจะนำเงินบริจาคของท่านไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ร่วมระดมทุนช่วยเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล สามารถบริจาคออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ “ระดมทุนช่วยเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล” โดยชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือแบบฟอร์มบริจาคเงินผ่านตู้ ATM, โอนเงินผ่านธนาคาร หรือบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา แล้วส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานมายังองค์การยูนิเซฟ ทางโทรสาร 0 2281 6033 หรือ 0 2356 9229 หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ตู้ ป.ณ. 31 ปทจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10200

หากท่านไม่สะดวกที่จะบริจาคออนไลน์ ท่านสามารถบริจาคผ่านธนาคารชื่อบัญชี องค์การยูนิเซฟ ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน สาขาสำนักงาน ก.พ. เลขที่บัญชี 201-3-01324-4, ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 167-6-00662-1, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 011-0-06153-6, ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 008-1-09766-6 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 003-3-10443-3 หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ส่งโทรสารกลับมาที่ 02-356-9229 หรือ 02-281-6033 วงเล็บว่า “เนปาล ออนไลน์”

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้แก่องค์การยูนิเซฟ กรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 0 2356 9299 หรืออีเมล psfrbangkok@unicef.org

รวบรวมช่องทางการบริจาคโดย โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

0 likes

Author