สาระความรู้

สาระพัดวิธีทำความสะอาดกระเบื้อง

ธันวาคม 21, 2015

around-the-home-07

วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดกระเบื้อง

1. ใช้ฟองน้ำหรือผ้าสะอาดชุบน้ำ แล้วเช็คลงไปที่กระเบื้อง
2. ในกรณีที่พื้นกระเบื้องมีความสกปรกมาก ควรใช้น้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดร่วมด้วย
3. ใช้น้ำส้มสายชูทาที่กระเบื้องเพื่อป้องกันการเกิดรอยขนแมว
4. ถ้ากระเบื้องเกิดรอยร้าวที่มีลักษณะเป็นรอย ให้ใช้ชี้ผึ้ง (Wax) ทาบริเวณดังกล่าว

คำแนะนำในการทำความสะอาดและการรักษากระเบื้อง
1. ไม่ใช้น้ำยาใดๆ ที่มีส่วนผสมของ กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ), กรดไนตริก (กรดดินประสิว), กรดซัลฟิวริก (กรดกำมะถัน), กรดไฮโดรฟลูออริก (กรดกัดกระจก), และกรดอื่น ๆ เพื่อการปกป้องผิวหน้ากระเบื้อง
2. ในการทำความสะอาดและรักษา ให้ใช้ผ้าจุ่มในน้ำสะอาดเช็คบนผิวหน้าก็เพียงพอแล้วหรือ ใช้น้ำสะอาดผสมผงซักฟอกจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น
3. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดที่หยาบหรือคม เพื่อปกป้องผิวหน้าของกระเบื้อง
4. ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้สารเคมีประเภทไอโซโพรพิล (แอลกอฮอลล์) ในการทำความสะอาด

Tip
คราบสกปรก กาแฟ, ชา, โคลน การทำความสะอาด ใช้น้ำสะอาดและผงซักฟอก วิธีการ เช็คด้วยผ้าเปียก

คราบสกปรก ซอสถั่วเหลือง การทำความสะอาด ใช้น้ำสะอาดและผงซักฟอก วิธีการ เช็คด้วยผ้าเปียก

คราบสกปรก น้ำหมึก, สีน้ำ การทำความสะอาด ใช้น้ำสะอาดและผงซักฟอก วิธีการหรือน้ำสะอาดผสมน้ำยาล้างจานหรือแอลกฮอลล์ เช็คด้วยผ้าเปียก ถ้ายังมีคราบอยู่ให้ใช้ผงซักฟอกทำความสะอาดหรือใช้น้ำยาล้างจาน

คราบสกปรก คราบน้ำมัน การทำความสะอาด ใช้น้ำสะอาดหรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอลล์ วิธีการ เช็คด้วยผ้าเปียก

คราบสกปรก คราบปูน, ขี้เถ้า การทำความสะอาด ใช้น้ำสะอาดหรือผงซักฟอก วิธีการ เช็คด้วยผ้าเปียก ถ้ายังมีคราบอยู่ให้ใช้น้ำส้มสายชูทำความสะอาดคราบที่ยังอยู่

0 likes

Author